Kit tranh tôn giáo - người

"Các mẫu tranh thêu chữ thập với chủ đề Tôn giáo bao gồm tranh thêu các Vị Đức Phật, Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật A Di Đà, Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,... Đức Chúa Jesu, Đức Mẹ Maria, Các Vị Thánh,...các Vị Thần Tài,... Các mẫu tranh thêu chữ thập với chủ đề Người, Thiên Thần,... luôn sẵn hàng tại Tranh Hải Phòng: Bác Hồ, Phụ nữ Việt Nam, Người đẹp, trẻ em, tình yêu đôi lứa,...."
Chưa có sản phẩm nào trong danh mục này