Vận chuyển

Vận chuyển

Tranh Hải Phòng sử dụng đồng thời của nhiều nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển lớn tại Việt Nam để đảm bảo tốc độ & có các phương án dự phòng cho khách hàng trong những thời gian cao điểm.
Chính sách vận chuyển của Tranh Hải Phòng dựa trên chính sách của các đối tác vận chuyển.

1 - Giao hàng nhanh

2 - Giao hàng tiết kiệm

3 - Viettel Post

4 - Vietnam Post

5 - Đơn vị vận chuyển ShipChung

6 - Giao hàng SuperShip

7 - Đơn vị vận chuyển Kerry TTC Express

8 - 247 Express

9 - sShip

Continue